doprava zdarma / obchodní podmínky

Doprava ZDARMA

Doprava je po celé České republice ZDARMA.

Doprava pro Slovenskou republiku činí 2 .

Platba

Platba předem na účet pro Českou republiku je zdarma.

Platba na dobírku pro Českou republiku činí 60,- Kč.

Platba převodem na náš eurový účet pro Slovensko je zdarma.

Platba na dobírku pro Slovensko činí 2 .

 

 

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Prodávající

fyzická osoba Mgr. Helena Jílková

IČ: 70653607

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.spasapleti.cz

Kontakty:

email: eshop@spasapleti.cz (na dotazy odpovídáme do dvou pracovních dnů)

tel.: 777 232 980 (v pracovních dnech od 12:00 do 20:00)

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2. Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.spasapleti.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

3. Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky nebo elektronickou poštou (prosíme, uveďte číslo Vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme.

4. Podmínky dodání

Zaslání Českou poštou

- Skladové zboží je odesláno 2. - 10. den od objednání. Česká pošta doručuje většinou zásilku od dvou až pěti dnů od odeslání zásilky.

- Neskladové zboží je obvykle expedováno mezi 10. až 15. pracovním dnem ode dne objednání. Jestliže Vaše zboží nebude možné expedovat ani do této lhůty, budeme Vás kontaktovat a informovat o stavu objednávky nejpozději 5. pracovní den.

Dodání do zahraničí - Při zasílání do zahraničí nelze platit dobírkou, kromě Slovenské republiky.  Každá ze smluvních stran nese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, jak jí vznikly.

 

5. Ceny

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.

 

Akční nabídky a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkách www.spasapleti.cz.

Platební podmínky - Platit lze dobírkou nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem nebo online platby je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení o provedení transakce. E-mail nebo pdf soubor potvrzující provedení transakce od Vaší banky přeposílejte na eshop@spasapleti.cz a do předmětu e-mailu uvádějte číslo své objednávky. Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 2106888916/2700.

6. Reklamace a záruční podmínky

Zákazník má právo zboží vrátit prodávajícímu bez udání důvodu do 14 dnů od nákupu, není-li obsah kosmetického produktu - mast, olej či krém dotčen.

 Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční lhůta pro výrobek se liší do doby před použitím a po začátku spotřeby produktu. Např. mast Skin salvation má dobu expirace 2 roky, avšak od okamžiku, kdy jej začnete používat se doba expirace zkracuje na 3 měsíce.

Spotřebitel má právo na uplatnění záruky:

* jde-li o vadu obalu, právo na bezplatnou, řádnou a včasnou výměnu produktu nebo vrácení peněz. Má právo také žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (písemně, nebo telefonicky) ještě před odesláním reklamovaného zboží.

Kontakt pro uplatňování reklamací:

777 232 980

eshop@spasapleti.cz

V případě reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.